به نظر من بازاریابی دیجیتال نیازمند صبر و حوصله و کمی دقت است که با رعایت این نکات می توان به نتیجه دلخواه رسید.