بایگانی برچسب: کمپین

موفق ترین کمپین های تبلیغاتی دنیا

کمپین های تبلیغاتی بسیار زیادی هر روزه در سراسر جهان اجرا می شوند و همه آنها سعی در نفوذ در ذهن گروهی از مخاطبینشان را دارند در نتیجه میزان موفقیت یک کمپین را  با استفاده از نتایجی که این نفوذ در ذهن در پارامترهایی مثل میزان فروش، میزان مراجعه، یا میزان تماس های تلفنی دارد […]