بایگانی برچسب: پرسنال برندینگ

چطور برند شخصی خودمان را در عرض سه سوت نابود کنیم

خوب اگر راستش را بخواهید، دیگر این روزها ساختن برند شخصی -بخوانید به شهرت رسیدن!- کار چندان سختی نیست. یک اکانت توییتر یا اینستاگرام، بیکاری و سرسوزنی ذوق کافی است تا توده‌های مردم دنبالتان کنند و شما هم بروید جز مجموعه افرادی که باید ستایششان کرد. ولی سخت است اگر کسی بخواهد هم عموم مردم […]