بایگانی برچسب: مدل کسب و کار

کارگاه حرفه ای بوم کسب و کار

کارگاه حرفه ای بوم کسب و کار تاریخ و زمان برگزار کارگاه: ۷ خرداد هزینه رویداد: ۲۰ هزار تومان انجمن مدیریت نوآوری مرکز علمی کاربردی قند در کرج برگزار می کند تماس با برگزارکننده :۰۹۳۵۱۰۹۳۴۸۵ – ۰۲۶۳۲۷۰۶۰۱۷ برای ثبت نام در این رویداد می توانید از ایوند اقدام کنید