بایگانی برچسب: شکست

چرا در مسیر نوآوری باید از “ترس از شکست” ترسید؟!

  “اگر هرازگاهی شکست نمی‌خورید، نشانه‌ای است بر اینکه کار آن‌چنان نوآورانه‌ای انجام نمی‌دهید!!” –وودی آلن انگار نوآوری با شکست خوردن گره‌خورده است و هر بار بخواهیم محصول تازه‌ای ارائه کنیم “باید” چند بار شکست بخوریم! وگرنه جا دارد در نوآوری خودمان شک کنیم!! برای همین است که نوآوری به‌راحتی رخ نمی‌دهد و پشت هر […]