بایگانی برچسب: داده های آماری

چهار شغل هیجان انگیز در علوم داده ، شما به کدام علاقه دارید؟

شغل-های-مرتبط-با-علم-داده

اکثر پروژه های علوم داده، به ویژه آنهایی که از مقیاس کافی و پیچیدگی کافی برخورداراند توسط تیم هایی اداره می شوند که مهارت های مختلفی در دل خود دارند. سازمان های مختلف نام های مختلفی به این مهارت ها و نقش ها اعطا می کنند. با این حال، در اکثر موارد، این نقش ها به […]

مدیریت بر پایه داده های آماری و اندازه گیری

بی شک نام شوهارت و دمینگ چون ماه  و خورشید بر شب و روز صنایع و زندگی مدرن می تابد تا راه ما روشن تر از پیش باشد. مدیران را ابزاری چون آمار نیست تا دید خود را از کدورت به شفافیت رسانند و برنامه ریزی کنند. آن زمان که داده گیری آموختیم و داده […]