بایگانی برچسب: ترس از سخنرانی

کارگاه آموزشی: دوره جامع سخنرانی و فن بیان

 همان قدری که من از صحبت کردن لذت می برم، می تونم درک کنم که چرا خیلی ها با این موضوع مشکل دارند. ترس از حرف زدن و ضایع شدن و سوتی دادن. همین طور که یاد گرفتم صحبت کنم به شما هم یاد خواهم داد چه برای یک نفر و چه برای صد نفر […]