بایگانی برچسب: برکینگ بد

دانشگاه کسب و کار بریکینگ بد و امپراطوری به نام والتر وایت

والتر وایت و طمع بی مانندش برای تولید ماده مخدر متآمفتامین یا همان شیشه تحت عنوان سریالی به نام بریکینگ بد Breaking Bad می تواند شما را برای مدت چند ماه سرگرم سازد و با خط سیر داستانی هیجان انگیزش شما را میخکوب کند ولی چیزی که شاید از آن اطلاع نداشته باشید این است […]