متریک های بسیارمهم و حیاتی در دنیای بازاریابی دیجیتال ( درحال به روز شدن)

متریک های بسیارمهم و حیاتی در دنیای بازاریابی دیجیتال ( درحال به روز شدن)

در دنیای وب معمولا داده ها بعد از تحلیل در ابزارهای پایش وب که با نام Clickstream هم شناخته می شوند در قالب متریک (سنجه) هایی ارائه می شوند تا بتوان از آن ها در تحلیل های پیشرفته تر استفاده کرد.