آقای خاهانی
سلام
من لذت بردم و ممنونم که این مطلب رو نوشته اید. نازی ها کاملا به ماشین تبلیغات تسط داشتند و میشه گفت که بناینگذار اون هم هستند.
در آخر مطلبتون نوشته اید “شاید بتوان از این افکار پلید در مسیر درست تبلیغات تجاری نیز استفاده کرد و به گونه ای دیگر به این استراتژی ها نگریست.”
دقیقا هم همینطور هستش که الان دارند از این موارد کمال استفاده و یا بهتر بگویم سوء استفاده می کنند.
با تشکر