کارشناس ارشد مدیریت کسب وکار MBA در گرایش بازاریابی هستم. از سال ۹۲ در زمینه بازاریابی دیجیتال فعالیت دارم. هم بنیانگذار یکی از موفقترین تیم ها در زمینه بازاریابی محتوایی بوده ام و بنیانگذار یک فروشگاه آنلاین موفق بوده ام.

بیشترین تمرکز و مطالعه من بر روی بازاریابی داده محور است و سعی می کنم مفاهیم هوش تجاری را در پروژه های مختلف پیاده کنم.